Documentatie – Documentatie

Metaalunie voorwaarden

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie   Artikel 1: Toepasselijkheid   1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Lees meer.

CE / NEN-EN 1090

Vanaf 1 juli 2014 is het verplicht om alle constructieve delen te voorzien van CE certificaten. Hiermee wordt verklaard dat het product is geproduceerd zoals is voorgeschreven in NEN-EN 1090. Metaaltechniek Brummen zal vanaf die datum, producten leveren volgens deze NEN-EN 1090 en voorzien van de juiste CE certificaten. Vanaf dat moment zullen hier ook de bijbehorende Lees meer.